Oznamy

Petícia: Chcem žiť v čistej krajine

Prosíme členov a sympatizantov OZ Naša Planéta a tiež všetkých, ktorým záleží na našom Slovensku, aby nás podporili a podpísali túto petíciu.
Potrebujeme 10 tisíc podpisov.

Podpísať petíciu

Seminár: Lúženská skládka Sereď (22.11.2019)

Zorganizovali sme pre Vás seminár na tému obrovskej skládky Lúženec v Seredi. Konal sa 22.11.2019 o 17:00 hod v DK Sereď.
Skládka už 30 rokov znepríjemňuje život občanom v danej lokalite.
Prednášali Prof. RNDr. Eva Michaeli PhD. Diskusii sa zúčastnil aj Ing. Tibor Bráz, ktorý zastupoval majiteľa skládky.

Konferencia: Pamäť slovenskej krajiny (28.10 - 29.10.2019)

V dňoch 28.10 a 29.10.2019 sme organizovali konferenciu s názvom Pamäť slovenskej krajiny. Témou bola voda, environmentálne skládky a recyklácia. Konala sa v hoteli Tatra v Bratislave. Účastníkom konferencie sme priblížili možné riešenia v oblasti ochrany životného prostredia.

O nás

Naše občianske združenie vzniklo v roku 2019, pretože sme potrebovali našu predchádzajúcu prácu a spoločné myšlienky pretransformovať do reálnych potrieb občanov.

Stretávali sme sa s občianskymi združeniami, organizáciami, vedcami a hľadali sme spoločné riešenie problematiky, ktorá trápi celé Slovensko. Najlepšou formou bolo práve OZ, ktoré je apolitické a členovia, podporovatelia a sympatizanti majú spoločný cieľ. Vytvorenie reálneho nástroja, ktorý bude použiteľný pre občana, inštitúcie a štát. Nástroj, ktorý konečne umožní presné smerovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov EU.

Sme združenie, ktoré financuje všetky aktivity zo svojich zdrojov, v niektorých prípadoch zo zdrojov sponzorov, ktorí pochopili dôležitosť problematiky ochrany životného prostredia. EU vníma Slovensko ako štát, ktorý nečerpá finančné prostriedky efektívne a na základe toho nebude chcieť prideľovať finančné prostriedky ministerstvám.

Na Slovensku sa nachádza približne 25 tisíc skládok, ktoré nikto nezaregistroval a ani v nich neprebehol žiaden výskum.
Preto dúfame, že sa nám podarí vytvoriť spoluprácu, ktorá bude systémovo riešiť problematiku životného prostredia na celom území SR.

Naše ciele

Identifikácia environmentálnych záťaží nelegálnych a legálnych skládok komunálneho odpadu na území SR.
Presná lokalizácia skládok a ich následné odstránenie do separačných stredísk.
Vytvorenie recyklačných stredísk a separácia odpadu.

Náš tím

Michal Tóth
predseda predstavenstva

Martina Kalászová
podpredseda predstavenstva

Peter Skala
člen predstavenstva

Patrik Zeman
IT manažér


Projektový tím

Ing. Peter Károlyi
manažér koordinačného tímu

Ing. Jozef Lyhaj
Peter Skala
Ing. Martin Gregor


Odborný tím

Prof. RNDr. Eva Michaeli PhD.
profesorka fyzickej geografie, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovská univerzita v Prešove,
vedecký pracovník a odborný poradca pre projekt Identifikácia legálnych a nelegálnych skládok na území SR s presnou klasifikáciou environmentálnej záťaže na životné prostredie

Prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar PhD.
profesor Katedry geografie a regionálneho rozvoja, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, vedec a spisovateľ odbornej literatúry, odborný poradca OZ Naša Planéta

Prof. Ing. Pavel Alexy PhD.
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (FCHPT STU) v Bratislave,
objaviteľ novej technológie rozložiteľnosti plastov,
odborný poradca OZ Naša Planéta


Spolupracujúci:

Ing. Tomáš Szabo

Videogaléria

Všetky naše videá nájdete na našom Youtube kanáli - Naša planéta.

Dobrovoľný príspevok

Podporte naše ciele dobrovoľným finančným príspevkom, ktorý môžete zaslať na číslo účtu:

IBAN: SK98 0900 0000 0051 5849 6942
SWIFT(BIC):GIBASKBX

Variabilný symbol:14052019


Naši partneri